مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج یکی از مهم‌ترین خدمات روانشناسی و مشاوره به شمار می‌رود.

همه ما به خوبی میدانیم که ازدواج مهم‌ترین و سخت‌ترین تصمیم انسانی است.

در نتیجه برای آنکه بتوانیم تصمیم درستی اتخاذ کنیم، بهتر است به مشاوره یا روانشناسی مراجعه کنیم، که در مورد ازدواج اصول ابتدایی آن می‌تواند به ما کمک کند.

به صورت کلی مشاوره پیش از ازدواج می‌تواند در سه سطح به شما کمک کند.

در قدم اول باید ببینیم که فرد به تنهایی چقدر آمادگی ازدواج را دارد.

در این بخش موارد زیادی مانند استقلال فردی، هویت فردی، وضعیت مالی و در نهایت ساختار شخصیتی فرد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

شاید نیاز باشد قبل از آغاز فرآیند ازدواج، هر کدام از طرفین چند جلسه‌ای را به صورت فردی با روانشناس برگزار کنند.

در مرحله بعد، که شاید مهم‌ترین مرحله باشد، مشاوره ویژگی‌های شخصیتی هر فرد را با دیگری مقایسه می‌کند، و به هر دو طرف کمک می‌کند بیشتر با یکدیگر آشنا شوند.

 

این قسمت مشاوره از آن جهت بسیار اهمیت دارد که همه ما تا حدودی به خاطر ترس‌های درونی، بخش‌هایی از خود را پنهان می‌کنیم.

روانشناس به ما کمک می‌کند با عبور از آن ترس‌ها، آسیب‌پذیری‌های خود را به اشتراک بگذاریم، تا شناخت عمیق‌تری حاصل شود.

ما برای اینکه بتوانیم تصمیم مناسبی برای آینده خود بگیریم، به شناخت عمیق و دقیقی نیاز داریم.

و در نهایت آخرین مرحله، که آموزش برخی از مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های زوجی است.

این آموزش‌ها کمک می‌کند تا بدانیم چگونه مثلاً در هنگام اضطراب و عصبانیت شدید، ارتباط برقرار کنیم و حرفمان را بزنیم.

فراموش نکنیم، که بعد از ازدواج، همسر شما نزدیک‌ترین فرد زندگی شما خواهد شد، و طبیعی است که انتظار دارد در مورد هر مسئله‌ای با او حرف بزنید.

خیلی از ما ممکن است این مهارت‌ها را بلد نباشیم و نیاز باشد کسی آن‌ها را به ما آموزش دهد.