نشریه الکترونیکی تخصصی روان شناسی بینش نوین

سایت نشریه

روابط بین فردی

رفتار اجتماعی کودک

این پرسشنامه برای  قشر کودکان در نظر گرفته…

پذیرش اجتماعی خردسالان

این پرسشنامه میزان تمایل فرد به مورد پذیرش…

تنهایی آشر

یکی از نیازهای اساسی انسان به عنوان یک…

خواهر – برادر

بسیار طبیعی است که گاهی خواهرها و برادرها…

مشاوره تلفنی

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.