پیش از ازدواج

در آموزش و مشاوره قبل از ازدواج باید همانند نظام آموزشی در مدارس که برای آموزش مفاهیم، نقطه شروع آموزش را با استفاده از ارزشیابی تشخیصی مشخص می کنند. در آموزش و مشاوره قبل از ازدواج هم می بایست ارزیابی هایی از میزان آشنایی زوجین با مسائل مختلف زندگی مشترک به عمل آید تا آموزش ها متناسب با نیاز زوجین باشد. همچنین در آموزش قبل از ازدواج باید مسائل فرهنگی، اقتصادی، اعتقادی و مذهبی زوجین مورد توجه قرار گیرد.
امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان