چارت آموزشی ترمیک

کارگاه معرفی رویکرد EFT

آزمون ورودی

مصاحبه ورودی

زبان تخصصی

کوچینگ (Coaching)

مسترکلاس (Master Class)

آمادگی سوپرویژن

سوپرویژن

با ما تماس بگیرید