نشریه الکترونیکی تخصصی روان شناسی بینش نوین

سایت نشریه

وبلاگ

روان ‌درمانی متمرکز بر هیجان

روان ‌درمانی متمرکز بر هیجان

روان ‌درمانی متمرکز بر هیجان توسط پروفسور لزلی گرینبرگ، استاد دانشگاه یورک کانادا معرفی شده است.

 تمرکز اصلی درمانگران در این رویکرد، کارکرد هیجانات و احساسات انسان است.

 آن‌ها معتقدند که هیجانات فرد در نهایت می‌تواند به او کمک کند تا تغییرات جدیدی در زندگی خود داشته باشد.

 در واقع منظور از تغییرات جدید این است که مراجع بتواند با درک نیازهای مربوط به هیجانات واقعی خود، معنای جدید به زندگی بدهد.

EFT  یک رویکرد تجربی است و در دوره‌های تخصصی آن، درمانگران باید به عنوان مراجع خود فضای اتاق درمان را تجربه کنند.

نقش هیجانات در روان‌درمانی متمرکز بر هیجان

نقش هیجانات در روان ‌درمانی متمرکز بر هیجان بسیار مهم است.

ما معتقدیم که هیجانات ذاتاً توانایی سازگاری با شرایط بیرونی فرد را دارند.

 نقش این رویکرد از آنجایی آغاز می‌شود که به مراجع کمک می‌کند، این پتانسیل مربوط به هیجان خود را فعال سازد.

 بنابراین زمانی که با کمک تکنیکهای روان‌درمانی متمرکز بر هیجان به مراجع کمک می‌کنیم هیجان واقعی خود را فعال کند، او می‌تواند

 روابط خود با دیگران و در نهایت تجربیات منفی هیجانی خود را مدیریت کند.

EFT  معتقد است که هدف اصلی هیجانات، کمک به بقا و پیشرفت انسان است.

نقش نیازهای انسان در روان‌درمانی متمرکز بر هیجان

روان ‌درمانی متمرکز بر هیجان، هیجانات را در ارتباط بسیار عمیق با مهم‌ترین نیازهای انسانی، در نظر می‌گیرد.

 آن‌ها دائماً در حال هشدار به ما برایم شرایط مهمی هستند که به سلامت فیزیکی و روانی ما مربوط است.

 یکی از مهم‌ترین آموزه‌های این رویکرد، درک اطلاعاتی است که هیجانات برای ما می‌آورند. یک درمانگر متمرکز بر هیجان باید توانایی درک این اطلاعات را داشته باشد و بتواند آن‌ها را به مراجع خود آموزش دهد. EFT معتقد است

 هر انسان به عنوان یک ارگانیسم زنده می‌تواند در محیط اطراف خود تأثیرگذار باشد اگر هیجانات او سازگار با رویدادهای محیطی باشد.

روند درمان مراجع در روان‌درمانی متمرکز بر هیجان

در روان ‌درمانی متمرکز بر هیجان مراجعین باید بتوانند هیجانات خود را شناسایی کرده و آن‌ها را بپذیرند. متخصصین متمرکز بر هیجان باید بتوانند به مراجعین خود آموزش دهند که چگونه هیجانات خود را بپذیرند و به آن‌ها معنا بدهند.

 EFT   معتقد است که فرد ابتدا باید هیجانات خود و آن چیزی که هست را بپذیرد تا بتواند در ساختار روانی و رفتاری خود، تغییرات ایجاد کند.

 بنابراین می‌توانیم بگوییم که این رویکرد تلاش می‌کند تا مراجعین را نسبت به هیجانات خودآگاه سازد تا بتوانند معنای واقعی و کاربردی برای هیجاناتشان بیابند.

شرم: هیجانی پنهان و خطرناک

چگونه می‌توان به نیازهای انسان پاسخ داد

مفهوم نیازهای انسانی در روان ‌درمانی هیجان مدار، اهمیت زیادی در سال‌های گذشته پیدا کرده است.

 نیازهای انسان تا حدود زیادی با غرایز اولیه متفاوت است  و بیشتر با مفهوم رشد شخصیتی او گره خورده است.

 یک متخصص هیجان مدار باید به مراجع خود کمک کند تا باتجربه هیجانی بتواند نیازهای ارضا نشده خود را بفهمد و با کمک تکنیکهای درمان متمرکز بر هیجان برای رسیدن به آن‌ها، تلاش کند.

 نقش درمانگر در این مورد، حضور کامل او به عنوان یک تسهیل گر در کنار مراجع است.

EFT برای توضیح بهتر نیازها از هرم مازلو استفاده می‌کند  و معتقد است که انسان با کمک هیجانات خود می‌تواند در مسیر خود شکوفایی قرار بگیرد.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

مشاوره تلفنی

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.