خانه باور بینش

خانه باور بینش

(بنیانگذار خانم دکتر سیما اسکندری)

کارگاه و مشاوره گروهی یک روزه عشق درمانی

کارگاه تخصصی تئوری قدرت

کارکگاه آموزشی زبان بدن

کارگاه تخصصی فراتر از رویا

دوره آموزشی جادوی ارتباطات

رازهای ناگفته عشق به خود

دوره آموزشی مدیریت اولویت بندی سبک

کارگاه اختصاصی یک روزه روابط و اختلالات زناشویی

کارگاه قرن جدید، انسان جدید

با ما در تماس باشید