خانه باور بینش

خانه باور بینش

(بنیانگذار خانم دکتر سیما اسکندری)

معرفی خانه باور بینش

اصلی ترین و مهم‌ترین عاملی که زندگی هر فردی رو میسازه ، باور اون فرد هست.
باور یعنی همه اعتقادات و ذهنیات و شرطی شدن های فرد روی موضوعات متفاوت.
باور فرد یعنی تمام زندگی فرد. چون تا وقتی که به چیزی باور داشته باشیم، اون اتفاق رو جذب می‌کنیم و دوباره وارد سیکل و مسیری تکراری میشویم که عوام اسم انرا سرنوشت میگذاشتند.
باور همان طرحواره ها و انگیخته های عمیق و قدیمی است که در ضمیر ناخودآگاه انسان ثبت و ذخیره شده و از بایگانی ذهن تغذیه می‌کند و قدرتی جادویی دارد و قادر به هر کاری است.
در حقیقت باور انسان، همان غول چراغ جادوست که هر آرزویی را می‌تواند برآورده کند ( و بالعکس هر اتفاق منفی را رقم بزند)
پس در حقیقت انسان به دنبال رشته افکار و باورهایش، مسیر زندگی را میپیماید و نااگاهانه از آن اطاعت می‌کند .
در بعد منفی، ریشه تمام بیماری‌ها ، افسردگی ها، فقر و نداری و هر مشکل و غمی، بازتابی از باور به این مسایل است.
پس برای تغییر دادن چرخه ناکامی ها، باید باور اصلاح شود و با اصلاح باور ، زندگی وارد مدار عشق و انرژی وسلامت و ثروت و…خواهد شد.

سیما اسکندری 2

رزومه خانم دکتر سیما اسکندری

 الف) سوابق تحصیلی و آموزشی :

– دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد رشته رواشناسی عمومی

– کارشناسی روانشناسی عمومی

کارشناس ارشد ادبیات

– کارشناسی ادبیات

خدمات انحصاری خانه باور بینش

سکوی پرتاپ شما به سمت موفقیت

با ما در تماس باشید