نشریه الکترونیکی تخصصی روان شناسی بینش نوین

سایت نشریه

وبلاگ

درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط والدین

این تست به منظور هنجاریابی مقیاس مهارت‌های اجتماعی SSRS انجام شد.

به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه‌های والد و معلم از روشهای آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد.

برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد.

روایی سازه به‌کمک روش تحلیل عامل بررسی شد.

برای انجام تست درجه بندی  لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

مشاوره تلفنی

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.