نشریه الکترونیکی تخصصی روان شناسی بینش نوین

سایت نشریه

وبلاگ

ارزیابی شناختی کودکان

این پرسشنامه برای قشر کودکان در نظر گرفته شده است

پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان در سال 1983 توسط زاتس و چیسین به منظور ارزیابی شناخت های مربوط به اضطراب امتحان ساخته شد. این ابزار دارای 40 آیتم بوده و شناخت های خودتخریب گر و خودافزاینده مرتبط با اضطراب امتحان را مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان در اصل برای آزمودن فرضیه حاکی از ارتباط شناخت با اضطراب آزمون و نحوه عملکرد فرد شکل گرفت. دیدگاه نظری نشان می دهد افکار خودتخریب گر مانع عملکرد فرد می شوند، اما افکار خودفزاینده عملکرد فرد را تسهیل می کنند. پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان بر خودارزیابی منفی (NSE) و خود ارزیابی مثبت (PSE) به عنوان منعکس کننده شناخت های خودتخریب گر و خودافزاینده (به ترتیب) تمرکز دارد. این مقیاس به ارزیابی افکار خود- تخریبگر (که به عنوان افکار نامربوط به کار یا OFFT شناخته می شوند) و افکاری که بر توجه فرد به کار تمرکز دارند (افکار مربوط به کار یا ONT) نیز می پردازد. چهار بعد این مقیاس به عنوان زیرمقیاس مورد استفاده قرار می گیرند. این مقیاس به خصوص برای درمانگران در محیط مدرسه یا برنامه های اقامتگاهی که در آن عملکرد تحصیلی همواره به عنوان مقدمه ای برای مشکلات بالینی در نظر گرفته می شود مفید است، همچنین از این ابزار می توان در شناخت درمانی استفاده کرد. پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان یک ابزار خودگزارشی است و آزمودنی باید مشخص کند که هر آیتم در مورد وی صدق می کند یا خیر (بلی یا خیر).

 

برای انجام پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

مشاوره تلفنی

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.