آزمون‌های روانشناختی

در این بخش آزمون‌های روانشناختی به صورت فایل برای استفاده شما قرار گرفته اند

تست استعداد و توانایی

اين تست به منظور بررسي و تفكيك ترسهاي منطقي و غير منطقي طراحي شده است

تست شخصیتی

آزمون مفهوم خويشتن بك در سال 1978 تهيه شده و يك معيار خود گزارشي نسبت به خود است. اين آزمون با پرسشنامه هاي عزت نفس و خود پنداره متفاوت است

دانلود تمام تست ها

برای دانلود فایل تست ها کافیست روی تست مورد نظر کلیک کنید