نشریه الکترونیکی تخصصی روان شناسی بینش نوین

سایت نشریه

مهدی نغمه گو

دوره تخصصی کسب و کار ویژه کودک و نوجوان

دوره جامع تربیت زوج درمانگر

کارگاه آموزشی مصاحبه انگیزشی(اصول کار با بیماران مقاوم به درمان)

کارگاه آموزشی مصاحبه انگیزشی(اصول کار با بیماران مقاوم…

تربیت زوج درمانگر

دوره جامع تربیت زوج درمانگر و سکس تراپ

کارگاه آموزشی مصاحبه انگیزشی(اصول کار با بیماران مقاوم به درمان)

  کارگاه آموزشی مصاحبه انگیزشی(اصول کار با بیماران…

دوره جامع تربیت زوج درمانگر

دوره آموزشی جامع تربیت زوج درمانگر مدرس :…

تکنیکها و فنون انتخاب رشته

  کارگاه آموزشی تکنیکها و فنون انتخاب رشته…

بازیهای تکنیکی ویژه تمرکز و توجه کودکان

بازیهای تکنیکی ویژه تمرکز و توجه کودکان مدرس…

پیشگیری از روابط فرازناشویی و فروپاشی عاطفی با توجه به نقش صمیمت جنسی

  پیشگیری از روابط فرازناشویی و فروپاشی عاطفی…

  • 1
  • 2
مشاوره تلفنی

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.