نشریه الکترونیکی تخصصی روان شناسی بینش نوین

سایت نشریه

کارگاه

کارگاه تربیت جنسی ویژه مدارس

نازلی چلویی مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره…

کارگاه مادر و کودک کارگاه هنروخلاقیت گروه سنی یک تا دو سال

کارگاه هنروخلاقیت <کارگاه ماکاکالر> ویژه کودکان 1تا2سال تعداد…

مشاوره تلفنی

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.