نشریه الکترونیکی تخصصی روان شناسی بینش نوین

سایت نشریه

ورزش

تکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش

این پرسشنامه برای همه گروه سنین طراحی شده…

اضطراب رقابت در ورزش

اضطراب مستلزم مفهوم نا امنی یا تهدیدی است…

مشاوره تلفنی

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.