نشریه الکترونیکی تخصصی روان شناسی بینش نوین

سایت نشریه

شخصیت

شخصیت کودکی

مقیاس شخصیت کودکی در سال 1974 توسط دیبل…

درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط والدین

این تست به منظور هنجاریابی مقیاس مهارت‌های اجتماعی…

شخصیتی سیاتل

برای سنجش ویژگی‌های روانشناختی افراد ابزارهای بسیاری در…

امید کودکان

امید سازهای انگیزشی- هیجانی است و به انتظاری…

ناامیدی کودکان

ناامیدی، یا انتظارات منفی در مورد آینده، یک…

مشاوره تلفنی

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.