کارگاه های آموزشی مادر و کودک

دوره های آموزشی هنر خلاقیت، بازیهای گروهی (ریتمیک و حرکتی)، مهارت های اجتماعی، شعر، نقاشی و کاردستی

کارگاه رنگ بازی

بطور کل کارگاه های مادر و کودک با هدف پرورش خلاقیت کودکان همچنین هم پوشانی و برطرف کردن مشکلات یا ضعف های ارتباطی، تشکیل میشود که در این راستا چند رویکرد را دنبال می کنند. هدایت کارهای عملی مادران و کودکشان طی کارگروه های مشترک تجربی که طی این کار گروه ها مادر و کودک زمان بیشتری را با آرامش به خلق اثر یا خلاقیت و حتی انجام کاری ساده می پردازند که به مانوس شدن مادر و کودک بیشتر از پیش کمک می کند. همچنین شناسایی ناهنجاری های کودک و مادر و برطرف کردن آن در این جمع ها صورت می پذیرد. اما اینکه هر کارگاهی چه ایده ای دارد و چه موفقیت هایی را کسب کرده است بسته به آن تعریف سرفصل دوره است!

برگزاری کارگاههای تخصصی مادر و کودک در رشته های هنر و خلاقیت – آداب معاشرت – بازی و موسیقی -قصه گوئی و نمایش خلاق ( بازیهای تمرکزی ) و بهره برداري از آن در جهت رشد – شکوفائی و پرورش خلاقیت کودکان و ایجاد روابط قوی و مستحکم مادر و فرزند و همچنین آماده نمودن کودکان برای ورود به عرصه های رسمی اجتماعی از عمده فعالیت های کارگاه های مادر و کودک است.