مهارت نه گفتن

مهارت نه گفتن

شاید در فرهنگ ما که همواره تعارف کردن و رودربایستی داشتن رایج بوده و بسیاری اوقات کوشیده‌ایم تا همه را از خود راضی نگه داریم مهارت نه گفتن مهارت سخت و نامرسومی به نظر برسد.

اغلب اوقات در مذاکرات و تعامل خود با دیگران منتظر شنیدن جواب مثبت هستیم و خودمان را مجبور به بله گفتن می‌کنیم در صورتی که نه گفتن هم روی دیگر سکه است.

همه ما حق داریم به مسائلی که غیرمعقول و غیرمنطقی هستند نه بگوییم حتی گاهی برخی مسائل منطقی و به جا هستند ولی برآورده ساختن آن‌ها از عهده ما خارج است.

نه گفتن به دیگران تحت هیچ شرایطی بی‌احترامی محسوب نمی‌شود فقط بایستی مهارت نه گفتن را بیاموزیم و در شرایط مختلف بدانیم چگونه از آن استفاده کنیم.

 

 

 

چهار نکته برای تقویت مهارت نه گفتن

اول: اگر قراراست به پیشنهاد جدیدی بله بگویید و کار جدیدی را شروع کنید بسنجید ببینید با بله گفتن جهت انجام کار قرار است چه چیز جدیدی به دست آورید و چه چیزی از دست می‌دهید آن وقت راحت‌تر نه می‌گویید.

دوم: برای نه گفتن از منطق استفاده کنید نه از روی بهانه یا احساس، هوشمندانه نه بگویید

سوم: هرگز فوراً بله نگویید: هیچ اشکالی ندارد اگر در برابر درخواست دیگران ابتدا شرایط و وضعیتتان را کامل بسنجید سپس پاسخ دهید.

مهارت مکث کردن در برابر پاسخ دادن نیاز به تکرار و تمرین دارد.

سوم: بپذیرید که همواره نمی‌توانید دیگران را راضی و خوشحال نگه دارید:

هرجا که خودتان به این نتیجه رسیدید جواب شما نه است بدون عذاب وجدان و به‌طور قاطعانه نه بگویید و نگران نباشید دیگران چه فکری می‌کنند.

چهارم: رهایی از احساس عذاب وجدان پس از نه گفتن: افرادی که از اعتماد به نفس و عزت نفس بالاتری برخوردار هستند نه گفتن در برابر درخواست دیگران  برای آن‌ها کار ساده‌تری است.

بنابراین اگر در جهت تقویت اعتماد به نفس خود قدم برداریم به بهبود مهارت نه گفتن در درون خودمان کمک کرده‌ایم.

از آنجائی که مهارت نه گفتن در زمان مناسب ارتباط تنگاتنگی با میزان سلامت روان دارد، در صورت بروز مشکل در این رابطه می‌توان از یک متخصص روان کمک گرفت.