طرح آموزش، سنجش و مشاوره هدایت تحصیلی و شغلی

 الف) اهداف:
  • ارزیابی استعدادها، علایق و توانمندی‌های دانش آموزان
  • مشاوره درخصوص هدایت تحصیلی و شغلی
  • توجیه و آموزش دانش آموزان و والدین درخصوص رشته‌های تحصیلی
  • برنامه‌ریزی برای هدایت شغلی و تحصیلی دانش آموزان متناسب با استعدادها، علایق و توانمندی‌ها
  • ارائه آموزش‌های لازم درخصوص روش‌های صحیح مطالعه متناسب با هر رشته تحصیلی

ب) برنامه‌ها:

  • برگزاری سمینار آموزشی و توجیهی در مدرسه ویژه والدین و دانش آموزان پایه نهم همراه با انجام سنجش تست آخن باخ ویژه والدین و سنجش تست MBTI ویژه دانش آموزان
  • بررسی نتایج تست‌ها و ارائه گزارش سنجش تست‌ها به خانواده‌ها و دانش آموزان در قالب پاکت در بسته از طریق مدارس
  • برگزاری جلسات مشاوره گروهی برای هر گروه از دانش آموزان متناسب با تقسیم بندی براساس نتایج تست‌های انجام شده و گروه‌های تحصیلی مربوط
  • برگزاری دوره فشرده روش‌های صحیح مطالعه متناسب با هر گروه تحصیلی

ج) مخاطبین:

دانش آموزان مقطع متوسطه اول به ویژه پایه هشتم و نهم

د) اهداف:

نحوه اجرا براساس آمادگی هر مدرسه ابتدا اطلاع رسانی و دعوت از خانواده‌ها و دانش آموزان بعمل می‌آید و پس از آن با برگزاری سمینار و انجام تست‌های مربوط، نتایج این تست‌ها در اختیار خانواده‌ها قرار خواهد گرفت و پس از آن یک جلسه مشاوره گروهی برای هر گروه از دانش آموزان بعمل می‌آید و برنامه‌ریزی لازم برای هدایت تحصیلی و شغلی آنها انجام می‌گردد در مرحله بعدی دوره فشرده روش‌های صحیح مطالعه برای هر گروه از دانش آموزان متناسب با گروه تحصیلی مربوط اجرا خواهد گردید و نتایج آن در قالب یک گزارش در اختیار مدرسه و نتایج جمع بندی آن در قالب یک گزارش جامع در اختیار سازمان آموزش و پرورش تهران قرار خواهد گرفت.