روانشناسی صنعتی و سازمانی چیست؟

روانشناسی صنعتی و سازمانی چیست؟

یکی دیگر از شاخه‌های اساسی علم روانشناسی بنام روانشناسی صنعتی و سازمانی شناخته شده است که در جهت بهبود حال افراد در محیط کار پیشرفت داشته است.

از زمانی که علم روانشناسی پا گرفته است نظریه ­های روانشناسی در سازمان‌ها استفاده می­شوند.

و دانش و علم روانشناسی در محیط­های کار و سازمانی کارکردی بهینه برای نیروی انسانی و خود سازمان خواهد داشت.

به این شکل که با مطالعه بر روی رفتار تک تک کارکنان و راندمان کاری آن‌ها و همین‌طور نحوه عملکرد شرکت­ها و مدیران سازمانی از جمله وظایف اصلی روانشناسی سازمانی خواهد بود.

روانشناسی صنعتی و سازمانی

به‌طور کلی روانشناسی سازمانی و صنعتی را از دو زاویه می­توان مورد بررسی قرار داد یکی از آن‌ها،  جنبه صنعتی آن است این بدین معنی است که چگونه می­توان افراد را و نحوه سازگاری آن‌ها با مشاغل گوناگون را به بحث و بررسی گذاشت.

گاهی امکان دارد این بخش از روانشناسی سازمانی به اسم روانشناسی کارکنان شهرت یافته باشد.

آن دسته از افراد که در این بخش فعالیت دارند وظیفه دارند شخصیت کارمندان را به‌دقت بررسی کنند و پس از محک زدن افراد تصمیم بگیرند که چه موقعیت شغلی با وضعیت جسمی، روحی و شخصیتی آن‌ها سازگار است و کارایی بیشتری خواهد داشت.

 

جنبه دیگری از روانشناسی صنعتی مربوط به بخش سازمانی آن است، در این حیطه میزان تأثیر سازمان و محیط شغلی بر نوع و رفتار افراد بررسی خواهد شد.

نوع و ساختار سازمانی، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، نوع رفتار مدیران با کارکنان و همین‌طور شرح وظایفی که برای کارکنان در محیط کاری در نظر گرفته شده، مجموعه این عوامل و فاکتورها همگی می­توانند بر رفتار کارکنان تأثیر داشته باشند.

 روانشناسی سازمانی و صنعتی با بررسی و دقت بر دو طرف این معادله یعنی افزایش میزان سلامت محیط کار و رضایتمندی کارکنان در بالا بردن میزان سودآوری سازمان نقش مهم و اساسی را ایفا می­کنند.