آکادمی تحصیلی بینش نوین

ارائه خدمات مشاوره، برنامه ریزی تحصیلی، آموزش، سنجش و ارزیابی، انتخاب رشته، هدایت تحصیلی، درمان اختلالات یادگیری، خدمات نوروفیدبک

بزرگ ترین معظل تهدید کننده دانش آموزانی که از محیط پر از آرامش دوره ی متوسط جدا می شوند اضطراب و استرس کنکور می باشد.

دوره دبیرستان آرامش قبل از طوفانی بزرگ است که با آموزش های به موقع و صحیح ماحصل آن می تواند آرامش عمیق و ابدی را در بر داشته باشد.

با پاسخ به سه چ به این طوفان پایان داده ایم:

چگونه می توان این مرحله را سپری کرد؟

دپارتمان تحصیلی کیلینیک بینش نوین با برنامه های جامعی از قبیل

1.مشاوره و برنامه ریزی درسی تحت نظارت مستقیم مشاوره تحصیلی

2.ارسال برنامه درسی روزانه با توجه به وضعیت داوطلب و میزان بازدهی

3.برسی و ارزیابی شرایط داوطلب قبل از شروع برنامه ریزی با توجه به شرایط خانوادگی و زمان باقی مانده

4.ترسیم نقشه راه که بنیان و اساس این راه می باشد.

5.ایجاد انگیزه ی پیشرفت تحصیلی و همراهی با دانش جویانی که در انتخاب خود مستاصل مانده اند.

 

چرا بعضی از این مساله به خوبی عبور می کنند؟

برنامه ریزی اساتید مجرب کیلینیک برنامه ریزی در این مرحله را اینگونه معرفی می کنند:

1.استفاده از روش های علمی جهت برنامه ریزی

2.اموزش بهترین متد مطالعه بدون خستگی درسی با توجه به معرفی آخرین و بهترین  منابع مطالعاتی

3.تحلیل ضریب درسی با توجه به اجرای برنامه زمان بندی شده

4.برگزاری کلاس های گروهی در محیطی امن و پر آرامش

5.استفاده از تیم روان شناس جهت کاهش استرس های مقطعی

6.آموزش جدید متد تست زنی با توجه به زمان تعیین شده

7.پشتیبانی در تمامی مراحل آموزش

چطور می شود از این طوفان جلوگیری کرد؟

تمامی این مراحل طبق چهار چوب و زمان بندی و برنامه ریزی بر اساس تعیین
اهداف صورت می پذیرد.اهداف کوتاه مدت،اهداف میان مدت و اهداف بلند مدت.

الگوهایی از پیش تعیین شده که میزان خطارا کاهش داده و میزان بازدهی را
افزایش ،در دسترس مشاور و داوطلب قرار گرفته که باعث ایجاد انگیزه بیشتری
شده و مسیر را هموار می سازد.

تیم دپارتمان تحصیلی کیلینیک بینش نوین بر تمامی این مراحل نظارت مستقیم
بر عملکرد فرد داشته و در طی جلسات هفتگی دست یاری خانواده ها را به گرمی
می فشارد.

 

داوطلبین عزیز در دو تایم نوروز و تابستان می توانند از اردوهای آکادمی استفاده نمایند.

اصلی ترین اهداف آموزشی آکادمی هدایت،یادگیری،بازدهی،آرامش می باشد.