خوداگاهی چیست؟

خوداگاهی چیست؟

خودآگاهی شامل آگاهی از جنبه‌های مختلف خودمان است از جمله ویژگی‌ها، رفتارها و احساسات است.

در اصل، این یک وضعیت روانی است که درآن خود فرد مورد توجه قرار می‌گیرد و با تأمل به درونمان با جزئیات بیشتر خود آشنا می‌شویم.

خود آگاهی چیزی نیست که در یک مرحله از زندگی به آن بپردازیم سپس آن را رها کنیم، از آنجایی که انسان موجودی متفکر و اندیشمند است و روان او بسیار گسترده و پیچیده است پس خودآگاهی از نیازهای یک روان سالم و زندگی رضایت‌بخش در تمام عمر است.

برای اینکه به خودآگاهی برسیم نیاز به هوشیاری داریم، برای هوشیار بودن بایستی لحظه حال را دریابیم بنابراین دانستن این مهارت اکتسابی است و با تمرین و تکرار می‌توان به راحتی به این مهم دست یافت.

خودآگاهی مهارت تفکر است که بر توانایی افراد در قضاوت دقیق عملکرد و رفتار خود و پاسخ مناسب به موقعیت‌های مختلف اجتماعی متمرکز است.

خوداگاهی

 

خودآگاهی به فرد کمک می‌کند تا با احساسات خود و همچنین رفتارها و احساسات دیگران هماهنگ شود و بهترین رفتار را ارائه دهد.

 

 

ویژگی‌ها افراد خودآگاه شامل موارد زیر است:

اول: دانایی. آن‌ها به طور فعال برای درک در تلاش هستند و از این دانش در زندگی روزمره استفاده می‌کنند.

دوم: صداقت. این افراد قادرند نقاط قوت و ضعف خود را به طور دقیق توضیح دهند و از هیچ جنبه شخصیتی خود فرار نمی‌کنند.

سوم: تواضع. آن‌ها بر خود متمرکز نیستند، بلکه به دنیای اطراف و افراد دیگر هم توجه ویژه دارند، از طرفی روابط صمیمی و سالم‌تری با اطرافیان خود دارند.

چهارم: اعتماد به نفس. آن‌ها به‌راحتی به صحبت‌های دیگران گوش می‌دهند و افراد قابل اعتمادی هستند.

افراد با خود آگاهی بیشتر قابلیت‌هایی پیدا می‌کنند که بسیار مهم است.

درک احساسات مردم با زبان بدن، کلمات، اعمال و حتی لحن صدای شما بخش مهمی از خودآگاهی است.

همچنین  توانایی رهبری و مدیریت کردن را به شما می‌دهد.