اختلال شخصیت وسواسی جبری (Obsessive-Compulsive Personality Disorder OCPD)

اختلال شخصیت وسواسی جبری (Obsessive-Compulsive Personality Disorder OCPD)

اختلال شخصیت وسواسی جبری یکی دیگر از اختلالات روانی است که وجه اشتراکش با دیگر اختلال مشابه یعنی، اختلال وسواس فکری دچار ترس و اضطراب هستند.

افرادی که دچار اختلال شخصیت وسواسی جبری هستند بسیار کمالگرایانه و ایده­آل طلبانه درباره الگوهای ذهنی خود رفتار می­کنند که کمترین انعطاف‌پذیری از خود نشان می­دهند آن‌ها بر این باورند هر آنچه به‌عنوان یک استاندارد قاطعانه در ذهن آن‌ها شکل گرفته است بایستی موبه­ مو در دنیای بیرون عملی شود حتی بدون هیچ کم وکاستی.

در غیر این صورت اضطراب و ترس بدی را تجربه خواهند کرد که هم برای خودشان و هم برای اطرافیانشان پیامدهای ناخوشایندی در پی خواهد داشت.

از این‌رو اگر با الگوهای رفتاری پایدار و غیرقابل تغییری در درون خود مواجه شدید که منجر به رفتارهای غیرعادی در شما می­شود به وجود علائم این بیماری در درون خودتان شک کنید.

از دیگر علائم این بیماری می­توان به مرتب و منظم بودن غیرعادی و آزاردهنده اشاره کرد.

اختلال شخصیت وسواسی جبری

این افراد به‌شدت مقرراتی و پایبند اصول و قوانین هستند، از طرفی چون به‌شدت پایبند اخلاقیات هستند در نتیجه رفتارشان با اطرافیان خشک و غیر منعطف است.

 

این افراد اگرچه با پایبندی در زندگی زناشویی و محیط کار بسیار موجه و موفق هستند اما دایره ارتباطی محدودی دارند و تعداد دوستان کمی دارند.

 اگر قرار است کاری انجام دهند یا مسئولیتی را به سرانجام برسانند آن‌قدر وسواس به خرج می­دهند که کار دقیق و بدون ذره‌ای ایراد انجام شود که گاهی در عملی ساختن کارها به مشکل اساسی می­خورند که خود این موضوع باعث سرخوردگی و احساس شکست در آن‌ها می­شود که کار به‌طور نصف و نیمه رها می­شود.

به شکلی افراطی با وجدان رفتار می­کنند که این خود باعث می­شود گاهی احساسات و هیجانان واقعی خود را نادیده بگیرند که این موضوع پیامدهای روانی جبران‌ناپذیری برای آن‌ها خواهد داشت.

از این‌رو برای درمان چنین اختلال روانی که از چند جهت زندگی شخصی و اجتماعی فرد مبتلا را تهدید می­کند باید سریع‌تر اقدام نمود.