نشریه الکترونیکی تخصصی روان شناسی بینش نوین

سایت نشریه

مرکز مشاوره بینش نوین

کارآفرین

چگونه کارآفرین می‌توانید در محیط کار به کارمندان خود آموزش دهد

چگونه کارآفرین می‌توانید در محیط کار به کارمندان…

تروما

چگونه بعد از تروما می‌توانیم به کودک کمک کنیم

چگونه بعد از تروما می‌توانیم به کودک کمک…

خوشحال

چگونه با چیزهایی که داریم خوشحال باشیم

چگونه با چیزهایی که داریم خوشحال باشیم تصور…

انتخاب افراد مناسب شغل

چگونه افراد مناسب را برای شغل انتخاب کنیم

چگونه افراد مناسب را برای شغل انتخاب کنیم…

فاصله اجتماعی

چرا رعایت فاصله اجتماعی این قدر دشوار است؟

چرا رعایت فاصله اجتماعی این قدر دشوار است؟…

تنهایی

چرا غمگین هستید؟ آیا مشکل از تنهایی است؟

چرا غمگین هستید؟ آیا مشکل از تنهایی است؟…

تکامل صداقت در انسان

تکامل صداقت در انسان

تکامل صداقت در انسان به عنوان کسی که…

اضطراب 2

اضطراب از تو متشکرم

اضطراب از تو متشکرم! اضطراب از تو متشکرم،…

آشنایی با اختلال اضطراب اجتماعی یا فوبیای اجتماعی – اضطراب از تو متشکرم!

اضطراب از تو متشکرم! – آشنایی با اختلال…

مشاوره تلفنی

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.