نشریه الکترونیکی تخصصی روان شناسی بینش نوین

سایت نشریه

ابعاد هویت

قلدری هارتر

تست مقیاس قلندری هارتر برای قشر کودکان دبستانی…

ثبات کودکان

مقیاس ثبات کودکان در سال 1987 توسط لوفی…

ادراک شایستگی کودکان هارتر

به باور اغلب صاحب‌‌نظران، یکی از مهم‌ترین شیوه‌‌های…

سرمایه گذاری بدن

این تست با 24 عبارت است که برای…

دورهمی حافظ خوانی و مولانا خوانی

خودپنداره

اين مقياس وسيله اي در سنجش خودپنداره است…

کارگاه مهارت های زندگی

خودانگاره و انگیزشی

اﻧﮕﻴﺰش  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺖ. ﻳﻚ…

ابعاد هویت

برای همه سنین دارای 4 گرایش: هویت شخصی،…

خودپنداره رفتاری کودکان

افراد در ادراک و کسب دانش متفاوتند، ایده…

عزت نفس پپ

آزمون با پنج مقیاس توسط پپ و همکاران(1989)…

  • 1
  • 2
مشاوره تلفنی

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.