دوره‏ های ویژه متخصصین

برگزاری دوره های ویژه متخصصین با ارائه مدارک معتبر توسط دپارتمان آموزش کلینیک تخصصی روان شناسی و مشاوره بینش نوین
تمامی مدارک صادر شده با ترجمه رسمی بهمراه تائیدیه وزارت امور خارجه و دادگستری

دوره‏ های ویژه متخصصین

برگزاری دوره های ویژه متخصصین با ارائه مدارک معتبر توسط دپارتمان آموزش کلینیک تخصصی روان شناسی و مشاوره بینش نوین
تمامی مدارک صادر شده با ترجمه رسمی بهمراه تائیدیه وزارت امور خارجه و دادگستری
تیپ های شخصیتی
تیپ های شخصیتی
تربیت مشاور تحصیلی
تربیت مشاور تحصیلی
سوپرویژن با رویکرد EFT
سوپرویژن با رویکرد EFT
تربیت زوج درمانگر
تربیت زوج درمانگر
کاربرد بازی در درمان اختلالات رفتاری کودک
کاربرد بازی در درمان اختلالات رفتاری کودک
تقویم آموزشی
تقویم آموزشی
تربیت مشاور تحصیلی
تربیت مشاور تحصیلی
مصاحبه انگیزشی
مصاحبه انگیزشی
دوره تربیت متخصص بالینی کودک
دوره تربیت متخصص بالینی کودک
دوره های آموزشی EFT
دوره های آموزشی EFT
من از عهده اش برمیام
من از عهده اش برمیام
مشاوره گروهی آمادگی پیش از ازدواج
مشاوره گروهی آمادگی پیش از ازدواج
پیشگیری از رووابط فرازناشویی و فروپاشی عاطفی
پیشگیری از رووابط فرازناشویی و فروپاشی عاطفی
تقویم آموزشی 2
تقویم آموزشی
کارگاه اموزشی قصه عشق
کارگاه اموزشی قصه عشق
آشنایی با قوانین خانواده (ازدواج تا طلاق)
آشنایی با قوانین خانواده (ازدواج تا طلاق)
مربیگری مهارت های جامع زندگی
مربیگری مهارت های جامع زندگی
نتایج قبولی دانش آموزان خانواده آکادمی تحصیلی بینش نوین
نتایج قبولی دانش آموزان خانواده آکادمی تحصیلی بینش نوین