نشریه الکترونیکی تخصصی روان شناسی بینش نوین

سایت نشریه

وبلاگ

تکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش

این پرسشنامه برای همه گروه سنین طراحی شده است.

این پرسشنامه را در سال 1992 دودا و نیکولز برای ارزیابی هدفگرایی در ورزش تهیه و اعتباریابی کردند.
1- خرده مقیاس تکلیفگرایی: افراد تکلیفگرا موفقیت را بر حسب تسلط بر مهارت ها، پیشرفت فردی و کار سخت تعریف میکنند.
-2خرده مقیاس خودگرایی: افراد خودگرا موفقیت را بر حسب برتری و سرآمدی بر دیگران، ترجیحاً بدون تلاش زیاد تعریف میکنند.
امتیازدهی
امتیازدهی این پرسشنامه به ترتیب از کاملاً مخالفم= 2 تا کاملاً موافقم=5 امتیازبندی میشود. سؤالات مربوط به خردهمقیاسهای این پرسشنامه در ادامه آمده است.

برای انجام تست  تکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش لطفا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02122915807

09301364031

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

مشاوره تلفنی

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.